Miniguide -del 1: Hensynsfuldt møde - hund og hund imellem

Linn Cecilia Svensson

Linn Radsted

Miniguide -del 1: Hensynsfuldt møde - hund og hund imellem

Rigtig mange hunde har udfordringer med andre hunde. 
I den kommende miniguide i 4 dele sætter Dyrlæge Pernille Blok-Riisom fra adfærdsdyrlægen.dk fokus på hvad man kan gøre, og hvorfor problemerne typisk opstår. 

Første del handler lidt om årsager og hvor stor en problemstilling det faktisk er for rigtig mange hundeejere

Ifølge Danmarks Statistik (1) var der i år 2000; 546.000 hunde fordelt på 449.000 familier.

Dette svarer til, at hver femte familie har en eller flere hunde i deres husstand. Et af de hyppigst forekommende problemer hos hundeejere, der kontakter mig er, at deres hunde har svært ved at omgås andre hunde. Dette bekræftes af en undersøgelse foretaget i årene 2000-2001, hvor prævalensen af aggression rettet mod en anden hund registreres til 23,5 % (2). 

Hvorfor er knapt hver fjerde hund udfarende overfor andre hunde?

Årsagerne til at hunde udviser aggressiv adfærd overfor andre hunde kan være mange:

  • Frustration
  • Social inkompetence
  • Frygt
  • Effekt af ejers håndtering af mødet mellem hunde
  • Fysiske lidelser

Frustration er oftest årsagen hos de unge hunde, som virkelig ønsker kontakt med deres artsfæller. Ofte bliver de meget ivrige og farer hurtigt over mod en anden hund, hvis de ikke føres i snor. Når disse unge hunde føres i snor, vil de oftest springe frem i snoren og gø højlydt. Denne adfærd kan få ejeren til at holde dem fra andre hunde for at undgå, at de kommer op at slås med andre hunde på grund af den voldsomme adfærd de udviser. Hvis dette gentager sig jævnligt, vil de unge hunde blive meget frustrerede og socialt isolerede, når de føres i snor og ikke får mulighed for at hilse på de hunde, de møder på turen.

Social inkompetence opstår, når hunde ikke har kontakt med andre hunde i socialiseringsperioden fra 3-12 uger og generelt igennem opvæksten. Det er afgørende for at udvikle et sundt og velfungerende kropssprog og dermed en hensigtsmæssig kommunikation med andre hunde, at hunde har haft positive møder med andre hunde i alle aldersgrupper, køn og racer. Der opstår ofte problemer i mødet mellem hunde fordi vi som ejere ikke er bevidste om hundes normal adfærd samt at hunde igennem selektiv avl er blevet ændret så meget i deres udseende, at de ikke længere har mulighed for at benytte deres kropssprog hensigtsmæssigt.

Dette giver hyppigt problemer hos de brachycephale racer såsom Mops og Fransk Bulldog, hvor snuden er formindsket og halen næsten forsvundet. Disse racer kommer til at syne mere aggressive, da de ikke har mulighed for at vise de små tegn, der fortæller, at de ønsker afstand, inden de begynder at snerre, gø eller snappe.

Billederne herunder viser, hvorledes to hvalpe leger og dermed er med til at udvikle deres sprog samt hvorledes to voksne hunde stille nærmer sig hinanden med konfliktdæmpende signaler i form af, at hunden til venstre har hovedet drejet og hunden til højre kigger ned og har lagt sig ned på jorden.

hvalpeleg

Frygt for andre hunde er den hyppigste årsag til, at hunde reagerer aggressivt overfor andre hunde. Dette skyldes primært manglende socialisering eller dårlige oplevelser, hvor de er blevet overfaldet af andre hunde.

Denne frygt kan forstærkes af ejers håndtering af fremtidige møder med andre hunde. Hvis der tidligere har været en ubehagelig episode med overfald, er det svært at forholde sig roligt i mødet med fremmede hunde. Ofte bliver linen strammet og ejers kropssprog bliver anspændt og stresset 

Fysiske lidelser, der kan få en hund til at reagere med aggressiv adfærd overfor andre hunde, er blandt andet nedsat syn eller hørelse samt smerter. I de tilfælde hvor sanserne er skærpet vil hunden ofte kunne blive forskrækket, hvilket kan få den til at reagere udfarende. Det samme gør sig gældende ved smerter, hvor tærsklen for håndtering af en situation er lavere, hvilket kan få hunden til at reagere hurtigere end normalt med aggressive signaler til andre hunde.

Hvis du har en hund, der har problemer i mødet med andre hunde, kan du have glæde af at sætte en gul sløjfe på dens line, da dette fortæller, at din hund ønsker afstand. Læs mere om projektet ”Den gule hund” på siden: www.gulahund.se 

I de kommende miniguides vil der fokuseres på hvilke ”her og nu” tiltag, der kan tages i brug i de situationer, hvor mødet mellem to hunde er ved at gå galt og hvilke træningsstrategier, der kan anvendes til at vænne hunde til ikke at reagere aggressivt fremover.

Desuden vil sidste del omhandle det forebyggende arbejde, der kan sættes i værk for at undgå, at hundene udvikler aggressiv adfærd i mødet med andre hunde.

Kilder:

  • Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 499, Dato: 13.12.00 (der er ikke lavet statistiske opgørelser om kæledyr siden)
  • Dansk Veterinærtidsskrift 2006, 1. maj, Nr. 9, Årgang 89

 

Bag om Adfærdsdyrlægen.dk / Pernille Blok-Riisom 

Pernille Blok-Riisom er uddannet dyrlæge og har arbejdet 14 år som almen praktiserende dyrlæge i en smådyrspraksis.

Hun har altid interesseret sig for adfærd hos både dyr og mennesker og skrev speciale om hundes angst i forbindelse med lyde med fokus på fyrværkeri. Siden 2017 har Pernille været selvstændig med virksomheden Adfærdsdyrlægen.dk og nu arbejder nu med adfærdskonsultationer, foredrag og undervisning.