Miniguide del 2: Det hensynsfulde møde hund og hund imellem

Linn Cecilia Svensson

Linn Radsted

Miniguide del 2: Det hensynsfulde møde hund og hund imellem

I del 1 af miniguiden blev det belyst, hvorfor en stor del af vores hunde reagerer udfarende med aggressiv adfærd i mødet med andre hunde.

Selvom du endnu ikke har redskaberne til at undgå, at din hund reagerer uhensigtsmæssigt overfor andre hunde, så er der stadig flere simple strategier du kan benytte, når en konfliktfyldt situation er ved at opstå. 

Hvis der kun kunne gives et enkelt råd, så ville det være:

 

Ved at sikre sig, at afstanden til andre hunde er så stor, at din hund ikke udviser tegn på usikkerhed eller udfarende adfærd overfor andre hunde, kan du forhindre konfliktfyldte situationer i at opstå.

At din hund opfører sig roligt, er ikke nødvendigvis et tegn på, at den ikke er frustreret eller at en konflikt er på vej til at opstå, men fortæller dig, at din hund i det øjeblik er i stand til at håndtere situationen. 

Hold øje med de små signaler i din hunds kropssprog, der fortæller dig, at den er ved at ændre sig fra at være rolig til usikker og dermed udfarende. Signalerne kan være, at den går langsommere med stive bevægelser, begynder at være anspændt i kroppens muskulatur, forsøger at ændre retning eller snuser i jorden. Hvis den begynder på disse forandringer eller begynder at stirre på den anden hund, er det afgørende, at du hjælper den med at gøre afstanden større til modparten.

 

De strategier jeg anvender hyppigst, er følgende:

Tællelegen

Kig interesseret ned på jorden, mens du begynder at lægge godbidder lige neden for dine fødder, mens du tæller højt fra et og opefter (en godbid per tal). Din hund vil med stor sandsynlighed blive interesseret i, hvad du laver.

Hvis din hund ikke registrerer det du laver med det samme, så gå lidt til siden eller fremefter og start forfra med at tælle og lægge godbidder. Det vil motivere din hund til at følge dig, hvis du selv bevæger dig. Husk at retningen du bevæger dig i, skal være således, at afstanden til den anden hund øges. Hvis du fremover får brug for denne strategi, vil du opleve, at du ikke når så langt med at tælle som tidligere, førend din hund bliver interesseret i, hvad du laver.

Kan også trænes indendørs, så din hund forstår øvelsen på forhånd. Denne video illustrerer strategien udført af Chiraq Patel, der introducerede ideen.

 

Skift side

Hvis tælleøvelsen ikke er nok til at aflede din hund eller du er kommet til at gå lidt for tæt på den anden hund, kan du sørge for at skabe større afstand til den anden hund ved at skifte side og gå over på modsatte fortov eller ind i buskadset, hvis I går ved en sti i parken.

U-vending

Hvis ikke det er muligt at skifte side pga. trafik eller tilsvarende, kan du lave en u-vending og gå tilbage samme vej, du og din hund kom fra. Gå stille og roligt ind foran din hund og guide den med den anden vej ved at afspærre muligheden for at gå videre frem og ved, at du med din krop viser, hvilken vej du ønsker, at I skal gå.

Fodermagneten

Du kan også guide din hund med dig ved at have en lækker godbid i hånden (gerne mellem to fingre) lige foran din hunds snude, så den følger godbidden og dermed med dig. Sørg for at afstanden er så kort som mulig mellem din hånd og din hunds snude.

Hvis du har en hund, der reagerer udfarende i mødet med andre hunde, så sørg for altid at føre den i snor, hvis den er på steder, hvor der er sandsynlighed for at møde andre hunde. Dette vil hjælpe dig til at kunne kontrollere situationen.

Ovenstående er en beskrivelse af, hvorledes du kan forhindre situationer i at opstå eller udvikle sig, disse strategier ”slukker branden”, men lærer ikke din hund, hvad den burde gøre og ændrer desværre heller ikke følelsen hos din hund i situationen.

I den kommende uge vil der fokuseres på, hvordan træningsstrategierne counter conditioning og descensibilisering kan anvendes til at vænne hunde til, ikke længere at reagere aggressivt, når de møder en hund på gåturene.

Bag om Adfærdsdyrlægen.dk / Pernille Blok-Riisom 

Pernille Blok-Riisom er uddannet dyrlæge og har arbejdet 14 år som almen praktiserende dyrlæge i en smådyrspraksis.

Hun har altid interesseret sig for adfærd hos både dyr og mennesker og skrev speciale om hundes angst i forbindelse med lyde med fokus på fyrværkeri. Siden 2017 har Pernille været selvstændig med virksomheden Adfærdsdyrlægen.dk og nu arbejder nu med adfærdskonsultationer, foredrag og undervisning.