Miniguide del 3: Det hensynsfulde møde hund og hund imellem

Linn Cecilia Svensson

Linn Radsted

Miniguide del 3: Det hensynsfulde møde hund og hund imellem

Her får i 3 del af miniguiden fra Adfærdsdyrlægen.dk til hvordan man håndterer hunde som har udfordringer med andre hunde.

Har du ikke læst de øvrige afsnit kan du finde link til dem her: 
del 1 og del 2

I denne del vil der være fokus på, hvordan der kan trænes, så hunden vænnes til, ikke længere at reagere aggressivt, når der mødes en hund på gåturene.

Det er vigtigt at huske på, at resultatet ikke skal være, at din hund kan hilse på alle hunde, den møder, men derimod kan passere andre hunde uden at reagere med aggressiv og udfarende adfærd.

Det er vigtigt at huske på, at resultatet ikke skal være, at din hund kan hilse på alle hunde, den møder, men derimod kan passere andre hunde uden at reagere med aggressiv og udfarende adfærd. 

Hvis du er en af de hundeejere, der har en hund, der har en udfarende adfærd overfor andre hunde, kan du finde gavn i at følge nedenstående træningsvejledning.

I de tilfælde, hvor situationen har udviklet sig, så du går på tidspunkter, hvor du ikke møder så mange hunde eller du på anden vis oplever udfordringer i hverdagen, er det hensigtsmæssigt at søge assistance hos en adfærdsrådgiver, der kan hjælpe dig undervejs i træningen og tilrette træningsmetoden til netop dig og din hunds adfærdsmæssige problemer. 

Træningsstrategien counter conditioning, der på dansk benævnes kontra betingning er en måde at lære din hund, at det den før frygtede nu ikke længere forbindes med ubehag, stress eller frygt, men derimod bliver en forudsigelse om, at der er lækre ting på vej.

Træningsproceduren er illustreret på nedenstående figur.

I din hunds tilfælde er ”klokken” en anden hund. Fremover vil dette syn medføre, at han synes, der sker noget spændende og positivt. 

Resultat: Synet af en anden hund = lækker godbid!

Du skal fremover gennemgå følgende i nedenstående rækkefølge, hver gang din hund ser en anden hund:

 • Din hund ser/registrer en anden hund
 • Du siger dit markørsignal: ”Juhuu” eller klik
 • Du går med det samme væk fra den anden hund (skaber større afstand)
 • Din hund får en lækker godbid

Markørsignal er et ord, et klik, et håndsignal eller tilsvarende, der markerer en bestemt adfærd hos din hund og medfører en godbid

Husk at belønne med en godbid selvom din hund når at gø eller fare lidt frem mod den anden hund, da der i counter conditioning arbejdes med at ændre følelsen hos din hund i situationen, hvormed adfærden også ændres.

Systematisk descensibilisering er derimod en langsom tilvænning, der i denne træning er tilvænningen til at acceptere andre hunde.

Da der ofte er flere faktorer, der er afgørende for om din hund reagerer i mødet med en anden hund er der flere punkter, der skal tilvænnes hver for sig 

 • Afstanden til den anden hund
 • Størrelsen på den anden hund
 • Farven på den anden hund
 • Pelsstrukturen hos den anden hund
 • Racen hos den anden hund
 • Er den løs eller i snor
 • Reaktionen hos den anden hunds ejer

For at kunne kontrollere processen kan det være hensigtsmæssigt at lægge ud med attraphunde, hvor jeg selv benytter de tre nedenstående hunde, der varierer i størrelse, farve, race og pelsstruktur.

Jeg har mulighed for at starte med den tøjhund, som den hund der trænes med, reagerer mindst på og langsomt ændre på afstanden til denne hund.

Desuden kan der arbejdes med posituren hos tøjhunden (den kan vænne med bagenden, siden eller fronten til). Efterfølgende kan den næste tøjhund anvendes og dermed kontrolleret og langsomt kan vi tilvænne hunden til at passere andre hunde.

Efterfølgende kan der anvendes ejere med hunde, der ikke har problemer i mødet med andre hunde førend træningen føres ud på gåturene og den virkelige verden, hvor kontrollen med omgivelserne ophører.

For at opnå det bedste resultat med træningen er kombinationen af de to ovennævnte strategier optimal, da der her arbejdes med både at tilvænne gradvist til afstand, størrelse, farve etc. samtidigt med, at de andre hunde forbindes med positive ting i form af godbidder.
Ved at kombinere de to metoder går tilvænningen hurtigere.

Bag om Adfærdsdyrlægen.dk / Pernille Blok-Riisom 

Pernille Blok-Riisom er uddannet dyrlæge og har arbejdet 14 år som almen praktiserende dyrlæge i en smådyrspraksis.

Hun har altid interesseret sig for adfærd hos både dyr og mennesker og skrev speciale om hundes angst i forbindelse med lyde med fokus på fyrværkeri. Siden 2017 har Pernille været selvstændig med virksomheden Adfærdsdyrlægen.dk og arbejder nu med adfærdskonsultationer, foredrag og undervisning