Nose Work guide - del 4: Få duften sat på arbejde

Linn Cecilia Svensson

Linn Radsted

Nose Work guide - del 4: Få duften sat på arbejde

Ja, man kan hurtigt blive misforstået i det forkerte selskab hvis man nævner parring og noget med dåser der dufter eller at hunden lugter i dåsen..

Men i Nose Work’ens verden ved alle hvad vi taler om. Og dette indlæg samt video beskriver hvordan I får startet jeres hunde op på duft. Og den såkaldte parring – vi parrer godbid og duft.

Forberedelse: Din hund bør være super stærk i at afsøge både indendørs, udendørs, i beholdere og på køretøjer med godbidder førend du starter med parringen. Du kan se at den har forståelse for opgaven og løser alle udfordringer den møder på sin Nose Work vej. Den er motiveret, glæder sig til arbejdet og arbejder med høj intensitet og fokus. Hvis du mangler nogle af disse elementer bør du løse dem førend du går i gang med at sætte duft på søget. Det er vigtigt at hunden har den rette stemning/energi i arbejdet førend duftene introduceres. For det er denne stemning og energi der skal drive værket når godbidderne er faset helt ud af søget.

Hvis din hund mangler energi eller fokus kan du vælge at bruge endnu bedre godbidder, rester fra en steg driver måske motivationen højere end gamle Frolic.

Du kan også udnytte stemningen din hund er i, i visse situationer, fx når den er meget begejstret kan du bede den søge et område. På den måde placerer vi en følelse i hunden omkring arbejdet med Nose Work. Hvis du vil arbejde med Nose Work duftene skal du anskaffe dig enten lavendel hydrolat eller lavendel smittede materialer. Når du har anskaffet dig dette samt et par metal/alu dåser er du klar til at gå i gang.

Du kan også vælge at arbejde på krydderier, kaffe, the eller andet. Hvis du skal konkurrere i Nose Work fraråder jeg dog kaffe/the da de kan forekomme som forstyrrende dufte til en konkurrence.

Læs min vejledning om hydrolater/smittede materialer her.

Parring af duft og godbid: Du ligger en lille vatrondel eller vatpindehoved i dåsen og drypper hydrolat på – eller ligger et smittet vatpindehoved ned i dåsen. Et par dråber er rigeligt. Det må aldrig være så stærkt at din hund ikke kan holde ud at snuse til den. Husk at din hund lugter 4 millioner gange bedre end dig.

Du sætter godbidssøgene op som du plejer. Dog ligger du en enkelt eller flere dåser med lavendel i OG en godbid ovenpå. Husk at der stadigvæk også er ”helt almindelige godbidder” i søget. Dette er den såkaldte parring. Godbid og duft er parret og vi er nu i gang med en positiv hjernevask: Hver gang hunden dufter lavendel får den en godbid.

Dette setup bør du træne i en rum tid – gerne et par måneder. Man kan ikke parre godbid og duft for meget, snarere for lidt. Når du synes din hund udviser stor forståelse, så fjern gradvist de løse godbidder og lav udelukkende parrede dufte/godbidder (husk at variere antallet af søg). Når det fungerer rigtig godt så forsøg og fjern godbidden på én af dåserne. Og se om ikke hunden markerer dåsen. En markering kan være at røre ved den med snuden = godbid. Det kan også være din hund finder den og kigger på dig = godbid. Alt initiativ for dåsen udløser godbid. Og det er vigtigt at hunden får belønningen ved dåsen, selvom den nu kommer fra dig.

Når hunden finder dåsen/dåserne uden godbidder lige så godt som dem der er parret – så er det tid til at fase parringen ud. Det gøres gradvist.

Hvis din hund pludselig bliver frustreret er det vigtigt at gå tilbage til parringen for en stund for at gøre den sikker i arbejdet.

Husk at hunden skal kunne lokalisere duften uanset forstyrrelser og i de fire momenter: beholdersøg, indendørssøg, udendørssøg og køretøjssøg.

Det er vigtigt at hunden ALTID får belønning for sit arbejde og for at finde duften. At finde og markere en duft udløser altid en godbid/legetøj. Dén del bliver aldrig faset ud. Det skal være sjovt og vi skal bibeholde den gode energi i arbejdet. Til en konkurrence må man gerne belønne sin hund både med mad og legetøj når den har markeret korrekt.